Direcția Impozite și Taxe Locale (DITL) pune la dispoziția contribuabililor o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care trebuie să-l acorde în vederea achitării taxelor și impozitelor locale datorate bugetului local.

Reguli de rotunjire bonificaţie – Exemplu: Dacă impozitul pe clădire este 67 lei, în cazul în care contribuabilul plăteşte întreaga sumă până la primul termen de plata beneficiază de bonificatie. Bonificatia de 10% se calculeaza astfel 67lei x10%=6.7 lei. Deoarece bonif. nu poate depăşi 10%, aceasta se rotunjeşte prin diminuare şi va fi de 6 lei. Suma finală de plată va fi: 67 lei-6 lei=61 lei

Informațiile cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obține de la caseriile Direcției de Impozite și Taxe Locale

PLATA CU NUMERAR

Se poate efectua plata în numerar, apelând la una din casieriile noastre situate în Str. Vasile Alecsandri nr. 63, Bacău.

Plata cu numerar se poate efectua din ianuarie 2021 și la Poșta Română prin oficiile poștale de pe raza Municipiului Bacău, astfel :

 • OP Bacău 1                                            program de lucru: Luni – Vineri  8 – 19,   Sâmbătă  9 – 13
 • OP Bacău 1 – Ghișeu exerior 1     program de lucru: Luni – Vineri   9 – 17    ( Piața Sud )
 • OP Bacău 1 – Ghișeu exerior 2     program de lucru: Luni – Vineri  10 – 16  ( stadion – Vama Veche )
 • OP Bacău 1 – Ghișeu exerior 3     program de lucru: Luni – Vineri   8 – 16   ( Narcisa )
 • OP Bacău 8                                             program de lucru: Luni – Vineri   8 – 17   ( Mioriței )
 • OP Bacău 9                                             program de lucru: Luni – Vineri   8 – 18   ( Energiei )
 • OP Bacău 11                                            program de lucru: Luni – Vineri   9 – 17   ( Aprodu Purice )

PLATA CU ORDIN DE PLATĂ

Se poate face prin banca unde contribuabilul are contul deschis. Persoanele juridice și persoanele fizice pot achita cu ordin de plată folosind următoarele informații:

 • Banca: Trezoreria Bacău
 • Beneficiar: Primăria Bacău
 • CUI: 4278337

PLATA CU CARD

Se poate achita cu card (P.O.S.) la sediul din Str. Vasile Alecsandri nr. 63, Bacău. Se acceptă la plată următoarele tipuri de card indiferent dacă sunt carduri emise de bănci românești sau bănci străine:

 • Carduri ce poartă marca: VisaVisa Electron;
 • Carduri ce poartă marca: MasterCardMaestro.

PLATA PRIN GHISEUL.RO (PLATA ONLINE)

Persoanele fizice pot achita toate obligațiile fiscale locale datorate prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro operat de Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale, după obținerea credențialului de la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale.

Pentru a obține un nume de utilizator și o parolă pentru accesare sistem vă rugăm să trimiteți: o cerere (tipizat: „Cerere de Autentificare SNEP la P.F._P.F.A._P.J.”) și o copie după buletin/carte de identitate/C.U.I./C.I.F.  la adresa-oficiala: taxe-impozite@primariabacau.ro.

Dacă pe ghiseul.ro apare un mesaj: < Nici o primărie nu a transferat datele dvs în ghiseul.ro. Acest aspect împiedică vizualizarea obligațiilor de plată. … >, atunci trebuie să reveniți cu Autentificare deoarece sunt operații de mentenanță sau alte probleme tehnice !

Ghiseul.ro
<SOLICITARE DATE DE ACCES>
1. Online,  folosind cardul bancar (doar persoane fizice)
Puteti solicita date de acces folosind cardul bancar în următoarele condiții:

 • Titularul cardului trebuie să corespundă cu solicitantul datelor de acces
 • Cardul trebuie să fie înrolat în sistemul 3DSecure la una dintre următoarele bănci: Banca Comercială Română, Banca Raiffeisen, BRD – Groupe Société Générale, AlphaBank, CEC Bank, Banca Transilvania, ING Bank, Garanti Bank, Bancpost, Banca Românească, OTP Bank, Piraeus Bank, UniCredit Bank, Libra Internet Bank.
  Solicitarea este gratuită – nu se va extrage nicio sumă din contul dvs.
  Datele de acces pot fi solicitate online direct de pe site-ul www.ghiseul.ro , doar de către persoane fizice.

2. La sediul instituțiilor publice
Puteti solicita date de acces (utilizator și parolă) de la instituția publică la care aveți obligații de plată, dacă instituţia este înregistrată în sistem şi este activă pentru plata cu autentificare.

3. În atenția persoanelor juridice
Atenție!
Pentru obținerea datelor de acces în calitate de persoană juridică( plata taxelor și impozitelor locale) vă recomandăm să contactați electronic direcția taxe și impozite pe raza căreia sunt înregistrate proprietățile în cauză.
< Sursa: www.ghiseul.ro >

PLATA PRIN MANDAT POSTAL

 • Pe mandatul poștal se va trece la destinatar Direcția Impozite și Taxe Locale, adresa Str. Vasile Alecsandri nr. 63, Bacău, precum și suma în cifre și în litere.
 • Pe fața cuponului mandatului poștal se va trece: expeditorul cu adresa exactă/completă și suma în cifre.
 • Pe verso-ul cuponului se completează la rubrica loc pentru corespondență destinatarul:
  Direcția de Impozite și Taxe Locale
  Cont nr. (CONT IBAN) deschis la B.N. – S.M.B. Sucursala Trezorerie Bacău
  Localitatea: Bacău

Contribuabilul poate trimite mandatul poștal cu confirmare de primire